Đứa thì bị liệt tứ chi nằm 1 chỗ, đứa thì bị U toàn thân, đứa thì bị ghẻ lỡ, đứa thì bị gan tích nước, đứa bị hỏng 2 mắt, đứa thì bị đòi bán thịt.! Tất cả bọn mày đều có chung cảnh ngộ là hết giá trị sử dụng với con người nên bị ngược đãi và vứt bỏ.! Chúng mày đến với tao vậy.! Supper....
P/s: yêu thương các bạn có dám nhận nuôi bọn này không.?
Nguồn: FB Cứu trợ pet Huế

imageimage
+4
  • Edit About
  • Cứu trợ Pet Huế là 1 Hội được xây dựng từ tình thương với động vật. Hoạt động của Hội là cứu trợ những chú chó, mèo đươc xác định là bị bỏ rơi, lang thang, không có người chăm sóc, bênh tật. Và tìm chủ nuôi mới cho chúng. Tất cả mọi hoạt động đều trên tinh thần thương yêu và tình nguyên.
    Hội nói không với chính trị và không với các vấn đề về tôn giáo.!!
    ""Hue Pet Relief is a society built from love with animals. The Association's activities are to help dogs and cats to be identified as abandoned, wandering, no caretaker, or disabled. And find new owners for them. All activities are in the spirit of love and love.
    The Society says no to politics and not to religious matters."