Ngày ấy mình đã yêu tập 8.

Thấy mình trong cậu Tùng này.

image