2 years ago - Translate

Dạo này bị con sen bỏ bê héo tàn luôn nhan sắc 😫

image