#undercut ko phải tóc đặc trưng của bọn #sen đâu nhé.

image