Không, tao lười đi học lắm. Để tao tự tìm hiểu #VPS trên #Gsviec đươc rồi.
------------------
https://gsviec.com/watch?v=EgK

image