3 months ago - Translate

mơ về nơi xa lắm. Một ngày hết #Covid và em có thể đi tung tăng trở lại

image