Chú mèo Bob...
Mình tin đây là bộ phim về thú cưng và động lực làm lại tốt nhất cho các bạn.

image