Danh mục giống chó , mèo không được vận chuyển

Một số giống chó/mèo rất nhạy cảm với nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, áp suất, âm thanh và dễ bị tổn
thương khi đi máy bay. Vì vậy, để an toàn cho động vật cảnh, Vietnam Airlines không chấp nhận
vận chuyển các giống ch

Một số giống chó/mèo rất nhạy cảm với nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, áp suất, âm thanh và dễ bị tổn thương khi đi máy bay.

Vì vậy, để an toàn cho động vật cảnh, Vietnam Airlines không chấp nhận vận chuyển các giống chó/mèo như dưới đây:

557 Views